Jarocin Wolne miasto Intel Intel gazeta wyborcza szkola z klasa 2.0
Bbaner - konferencja

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń między samorządami, środowiskiem naukowym i firmami z branży IT w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wzięcia udziału w lekcjach z wykorzystaniem mobilnych pracowni komputerowych przygotowanych przez nauczycieli jarocińskich szkół. Uczestnicy zapoznają się również z wynikami badań przeprowadzonych w szkołach Gminy Jarocin dotyczącymi wpływu technologii informacyjnych na jakość edukacji.


Edukacja na miarę XXI wieku

Jarocin jest pierwszą gminą w Polsce, w której wszyscy uczniowie podstawówek i gimnazjów uczą się z wykorzystaniem netbooków edukacyjnych – na lekcjach różnych przedmiotów każdy uczeń ma do dyspozycji swój komputer.


Jarocin wyznacza trendy

Na taką skalę, jednorazowo we wszystkich szkołach w gminie, jeszcze żaden samorząd w Polsce nie doposażył szkół w sprzęt komputerowy. Dzięki decyzji władz w jarocińskich podstawówkach wypełniane są obecnie obowiązujące zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące zajęć z komputerami w klasach I-III. Dodatkowo gmina Jarocin z wyprzedzeniem realizuje rozporządzenie MEN, mówiące o tym, aby podczas zajęć ilość uczniów nie przekraczała liczby stanowisk komputerowych.


Więcej informacji o projekcie na Facebook